〒459-8001 Aichi, Nagoya, Midori Ward, Odakacho, Tsuruta−61